MICRO:BIT elektronika!

Zaprosiliśmy zainteresowanych uczniów na dodatkowe zajęcia z programowania płytek micro:bit 💥💥💻💻

BBC micro:bit to niewielkich rozmiarów płytka rozwojowa, która zachęci do eksperymentowania z elektroniką, tworzenia własnych projektów, rozbudzi fantazję i ciekawość. Płytka zbudowana została w oparciu o 32-bitowy procesor ARM Cortex M0. Znalazło się na niej miejsce dla matrycy czerwonych diod LED, dwóch programowalnych przycisków, czujników: temperatury, światła, magnetometru i akcelerometru.

Spotkanie odbyło się 13 grudnia w BPN-T!