CZIiTT partnerem WOW SCHOOL!

Zapewne nie do wszystkich jeszcze dotarła ta wspaniała informacja!

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej zostało partnerem WOW SCHOOL!

Celem twórców CZIiTT było stworzenie najważniejszego na Mazowszu ośrodka badawczego wspierającego szeroko pojęty transfer technologii, zarządzanie technologiami, innowacjami i procesami oraz organizacją, poprzez umożliwienie realizacji badawczych projektów innowacyjnych w tych dziedzinach.

Wspólnymi siłami będziemy opracowywali inicjatywy edukacyjne oparte na wykorzystaniu innowacyjnych, interaktywnych technologiach informacyjnych, jak również zajmiemy się wdrożeniem działań zwiększających zainteresowanie nauką poprzez wykorzystanie aktywności informatycznej wśród dzieci i młodzieży. Naszym celem jest także propagowanie informacji na temat możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji.

Uczniowie WOW SCHOOL mają niezwykłą szansę pogłębiać naukę programowania w miejscu, które jest połączeniem nowoczesnego ośrodka z kreatywną przestrzenią (miejsce do pracy twórczej dla studentów, doktorantów i młodych naukowców, a także przestrzeń do organizacji konferencji, targów, seminariów) oraz funkcji merytorycznych. Obok nowoczesnej infrastruktury, którą tworzą m.in.: laboratoria do prowadzenia prac B+R z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, sale kreatywne, nowoczesne zaplecze konferencyjno-wystawiennicze, socjalne, networkingowe, charakter miejsca tworzy kapitał intelektualny, a więc kadra Centrum odpowiadająca za merytoryczną działalność CZIiTT.

Łącząc WOW SCHOOL i Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej mamy w planach liczne pasma programistycznych sukcesów!