Demo Day - Warszawa 2019!

Przed nami oficjalne zakończenie semestru nauki w WOW SCHOOL! Jest to wyzwanie nie tylko dla nas jako prowadzących, ale przede wszystkim dla naszych uczniów! Podczas wydarzenia dzieci same prezentują swoje projekty przed publicznością gdzie doświadczają nowych, pozytywnych emocji związanych z wystąpieniami, otrzymują nagrody oraz zbierają masę oklasków za wspaniałe, wyróżnione prace! 🏆 

🔹🔹Wszyscy Rodzice proszeni są o zgłoszenie swoich dzieci (naszych uczniów) na wydarzenie, jak również osób towarzyszących, którzy chcą wziąć udział w tym niesamowitym spotkaniu.🔹🔹


DEMO DAY - Warszawa 2019 odbędzie się 20 stycznia o godz. 11:00 - 13:00 w CZIiTT PW.

Prosimy o wypełnienie formularza, byśmy orientacyjnie wiedzieli, ile nas będzie!

Formularz rejestracyjny

Dane dziecka

Dane rodzica / opiekuna

InneUczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku uczestnika oraz jego opiekunów, w formie nagrania audio-wideo lub fotografii w celach promocyjnych WOW SCHOOL.