WOW Portal

WOW Portal to nasza odpowiedź na potrzeby uczniów, rodziców i trenerów zaangażowanych w zajęcia programowania prowadzone w WOW School. 

To swojego rodzaju most łączący ich wszystkich.

Umożliwia wgląd w przebieg odbywanych kursów wraz z dostępem do materiałów z każdych zajęć, podgląd rezultatów oraz możliwość komunikacji z trenerami prowadzącymi zajęcia. To także doskonałe narzędzie do nadrabiania zaległości i poszerzania zakresu swojej wiedzy w obrębie kursu, na które uczęszcza dziecko.

Dane dostępowe do logowania w portalu, przesyłane są na wskazany podczas rejestracji na kurs adres e-mail, po zakończonych pierwszych zajęciach w semestrze. Do portalu logujemy się odwiedzając stronę pod adresem https://portal.wowschool.pl.

Ekran logowania WOW Portal

Centrum dowodzenia WOW Portal

Jeśli jesteśmy uczestnikiem kursów to w portalu mamy możliwość:

  • przeglądu harmonogramu i kalendarza nadchodzących zajęć i wydarzeń dodatkowych
  • przeglądu historii zajęć w obrębie kursów, na które jesteśmy zapisani
  • pobrania materiałów zrealizowanych na zakończonych zajęciach
  • zadania pytania trenerowi i grupie, w skład której wchodzimy
  • poszerzania wiedzy z tematów, których dotyczą nasze kursy

 

Jeśli nasze dziecko uczęszcza na kurs to możemy:

  • przeglądać harmonogram i kalendarz nadchodzących zajęć i wydarzeń dodatkowych
  • przeglądać historie zajęć dziecka i materiały / projekty zrealizowane w ich obrębie
  • skontaktować się z trenerem i osobami zarządzającymi przebiegiem kursów
  • zapoznać się z sugerowaną ścieżką rozwoju po zakończeniu obecnie uczęszczanych kursów